بدی های چادر:

1-رنگش مشکیه 

2-وقتی میشینم کلاس پشت سری بهم میگه نصفش افتاده زمین

3-کشش سرمو به درد میاره

4-سنمو بالاتر می بره

5-دستو پاگیره

6-کیفو باید بذاریم زیر چادر برای در اوردن چیزی کلی مکافات می کشی

7-مدل مقنعمو خراب میکنه و...

حالا خوبی ها:

1-خیالم راحته که حجابم کامله

2-سرکلاس رراحت روی صندلی میشینم و مطمئنم پشت سریم به راحتی نمیتونه بدنمو ببینه 

3- با خیال راحت جللوی صد پسر می تونم خم شم و از اب سرد   کن آب بخورم بدون اینکه مورد توجه کسی واقع بشم

4-کسی با دید بدن و تیپم بهم نگاه نمیکنه و  حتی کسی نمیتونه متوجه شه که چاقم یا لاغر چه برسه به...

5-احساس آرامش دارم

6-مطمئنم خدا ازم راضیه

7-کسی بخاطر ظاهرم منو انتخاب نمیکنه

.8-دیگران برام احترام قائلن و با چادر خیلی محترم ترم نزد پسرا می تونی امتحان کنی.

9-با چادر خانومی تر و دوس داشتنی ترمخیلی از مشکلات چادر  ساده با چادرای جدید حل میشه مثل کیف و افتادن روی زمینو و کش و...